Izvori financiranja

Partneri

Općina Đelekovec

Pridružite se klubu “Mariška”

Stvaranje uvjeta za život u zajednici po mjeri osoba starije životne dobi, uz uvažavanje potreba, mogućnosti i poštivanja dostojanstva starijih osoba.