Projekt „Usluge prijevoza za starije osobe“ provodi se uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na području grada Koprivnice i pripadajućih općina.

 

Projektom se  doprinosi povećanju mobilnosti i sprečavanju socijalne isključenosti starijih osoba kroz organiziranje usluge prijevoza uz pratnju i pružanje pomoći u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba.

Ciljanu skupinu

Čine umirovljenici, starije i nemoćne osobe, u dobi od 65 godina i više, s područja grada Koprivnice i pripadajućih općina, a u riziku su od siromaštva i socijalne isključenosti jer žive u samačkim ili višečlanim kućanstvima starijih osoba, imaju niska primanja i lošijeg su zdravstvenog stanja, zbog čega su ograničeni u ostvarivanju svojih prava i zadovoljavanju potreba.

 

Starije osobe, posebice u ruralnim područjima, koje su ograničene u korištenju zdravstvenih i socijalnih usluga, naročito ako u mjestu u kojem žive nema doma zdravlja/pošte/banke, kojima je potrebno obavljanje specijalističkih pregleda, fizikalnih terapija  te druge svakodnevne aktivnosti vezane za vlastite potrebe i životne navike (obavljanje administrativnih poslova, isl. ).

Aktivnosti projekta

Obuhvaćaju usluge prijevoza uz pratnju, pomoć u obavljanju administrativnih i sličnih poslova pri nadležnim institucijama; savjetodavnu pomoć vezanu uz socijalnu integraciju starijih osoba, povezivanje i posredovanje s drugim institucijama i pružateljima usluga; aktivnosti informiranja javnosti o potrebama ove ranjive skupine putem info pulta, letaka i drugih promotivnih aktivnosti.

Za ostvarenje besplatne usluge prijevoza dodatno se možete informirati u Klubu.