Klub za starije osobe „Mariška“ neprofitna je i nevladina organizacija, upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i samostalna u svome djelovanju.

Klub je osnovan je 12. lipnja 2002. godine i djeluje na području Koprivničko-križevačke županije, s ciljem okupljanja starije populacije i osmišljavanja aktivnosti za što kvalitetnije provođenje njihova slobodnog vremena te poduzimanja akcija usmjerenih na rješavanje problema i potreba ove populacije, uvažavajući sve njihove mogućnosti, potrebe i afinitete.

Klub su osnovali zaposlenici Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, u čijim prostorima Klub djeluje, a na inicijativu upravo sadašnjih članova Kluba.

Klub „Mariška“ svoje ime dobio je po Mariški Holoubek Funjak, poznatoj koprivničkoj glazbenici mađarskog podrijetla, koja je cijeli svoj život pomagala drugima, svirala s brojnim profesionalnim i amaterskim glazbenicima i poučavala mlade, a svoju najveću popularnost stekla u sastavu „Mariška band“. Klub je osnovan u čast i sjećanje na legendarnu baku Marišku, koja je svojom energijom i ljubavlju prema životu pokazala kako je i starost životno doba koje se može proživjeti na aktivan i zdrav način.

 

Klub provodi aktivnosti vezane uz osmišljavanje, organiziranje i provođenje programa i projekata usmjerenih na poboljšanje kvalitete života starijih osoba i drugih skupina u riziku od socijalne isključenosti te sadržaja i aktivnosti vezanih uz organizirano korištenje slobodnog vremena (sportsko-rekreativne, kulturno-umjetničke, kreativne, društvene, zabavne i slične aktivnosti), organizira stručna predavanja iz područja djelatnosti Kluba, a naročito iz područja gerontologije, socijalne i zdravstvene zaštite, programe cjeloživotnog učenja (tečajeve, seminare, edukacije).

 

Klub pruža savjetodavnu pomoć i podršku, prati stanje ljudskih prava, naročito prava starijih osoba te poduzima akcije i inicijative vezane uz promicanje ljudskih prava i socijalne pravde, organizira tribine, okrugle stolove i druge stručne skupove vezane uz razvoj civilnog društva, promociju društvene solidarnosti, razvoj socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja i drugih područja od interesa Kluba, kao i razmjene iskustava i primjera dobre prakse, izdaje publikacije (časopise, vodiče, brošure i sl.) iz područja djelatnosti Kluba, provodi istraživanja vezana uz procjenu stanja i probleme starije populacije i prati zakonsku regulativu vezanu uz starije osobe, sudjeluje u javnom zagovaranju te predlaže izmjene i dopune zakona i propisa, u interesu poboljšanja društvene brige i skrbi za starije osobe.

 

Jedna od glavnih aktivnosti Kluba vezana je uz organiziranje, pružanje i razvijanje socijalnih usluga (pomoć u kući, halo pomoć, usluge prijevoza), kao i drugih usluga i pomoć iz područja socijalne djelatnosti, u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i drugim propisima, kao i poduzimanje akcija senzibiliziranja i podizanja svijesti javnosti i vlasti o potrebama i problemima starije populacije te mogućnostima njihovog rješavanja.

 

Područja djelovanja Kluba sukladno Statutu su: socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, kultura i umjetnost, obrazovanje i istraživanje, ljudska prava, međunarodna suradnja, demokratska politička kultura, zaštita okoliša i sport.