Skupština – svi redovni članovi Kluba
Predsjednik – Valentina Čadavec
Dopredsjednik – Verica Šarlija
Upravni odbor – Valentina Čadavec, Verica Šarlija, Branka Cuki, Paula Hrpalo, Anica Desnica, Marija Čižmek, Carmen Mađer, Ana Pleskalt, Branka Šainović
Nadzorni odbor – Marija Mraz, Elizabeta Herceg, Dubravka Horvatić