Upravljačka tijela

Skupština – svi redovni članovi Kluba
Predsjednik – Valentina Čadavec
Dopredsjednik – Ana Pleskalt
Upravni odbor – Valentina Čadavec, Ana Pleskalt, Verica Šarlija, Vesna Križan, Branka Cuki, Paula Hrpalo Jančevec, Anica Desnica, Marija Čižmek, Carmen Mađer
Nadzorni odbor – Marija Mraz, Ana Vukmanić, Irena Cmarko
Stegovni odbor – Elizabeta Herceg, Smiljana Horvat, Juliška Fogl