Ciljevi

 • poboljšanje kvalitete života umirovljenika, starijih osoba i osoba kojima je zbog bolesti, invalidnosti ili drugih zdravstvenih poteškoća potrebna pomoć druge osobe
 •  promicanje aktivnog starenja i socijalne uključenosti,
 • pružanje pomoći i podrške osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti,
 • promicanje društvene solidarnosti i nenasilja,
 • promicanje i razvoj volonterstva,
 • poticanje razvoja civilnog društva i lokalne zajednice,
 • promicanje, razvoj i unaprjeđenje socijalnih usluga,  socijalne i zdravstvene zaštite starijih osoba i osoba u riziku od socijalne isključenosti,
 • promicanje, razvoj i unaprjeđenje slobodnih aktivnosti, sportske rekreacije, kulturno-umjetničkog amaterizma i cjeloživotnog učenja,
 • promicanje i zaštitu zdravlja,
 • promicanje i zaštitu ljudskih prava i socijalne pravde,
 • poticanje razvoja socijalnog poduzetništva,
 • promicanje i zaštitu okoliša,
 • poticanje i unaprjeđenje međunarodne suradnje.

Poseban cilj udruživanja jest da članovi Kluba budu aktivno i organizirano uključeni u društveni život te kroz djelatnosti Kluba održavaju vitalnost, psihofizičku svježinu i trajni interes za aktualna zbivanja kako u primarnoj sredini, tako i na općedruštvenom planu.

MISIJA

Okupljanje starije populacije s područja KKŽ radi promicanja aktivnog starenja i socijalne uključenosti u život zajednice, poboljšanja kvalitete života starijih osoba, očuvanja zdravlja, organiziranog provođenja slobodnog vremena te razvoja i unaprjeđenja socijalnih usluga za starije osobe.

VIZIJA

Stvaranje uvjeta za život u zajednici po mjeri osoba starije životne dobi, uz uvažavanje potreba, mogućnosti i poštivanja dostojanstva starijih osoba.