Halo pomoć za starije osobe

Program „Halo pomoć za starije osobe“ provodi se na području Koprivničko-križevačke županije, a obuhvaća uvođenje i osiguranje inovativnih socijalnih usluga – usluga halo pomoći (tele care).

Nositelj: Klub za starije osobe „Mariška“

Partneri: Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica

CILJEVI:

  • prevencija i smanjenje socijalne isključenosti osoba starije životne dobi te poboljšanje kvalitete njihova života kroz povećanje dostupnosti socijalnih usluga;
  • uvođenje usluga halo pomoći za starije osobe, osiguranje usluga u domovima korisnika i pomoći u prevladavanju osjećaja straha od samoće, napada, bolesti, provale i druge životne ugroženosti,
  • pružanje podrške obiteljima u skrbi za ovisne članove i usklađivanju njihove radne i obiteljske uloge,
  • osvješćivanje javnosti o problemima i potrebama starije populacije koje su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

AKTIVNOSTI:

  • Pružanje usluga halo pomoći putem socijalnih alarmnih uređaja u domovima korisnika te osiguranje 24-satnog dežurstva na dojavnom centru
  • Integrativne radionice za starije osobe
  • Edukativne aktivnosti – organiziranje edukacije za djelatnike i korisnike vezano uz korištenje alarmnih uređaja
  • Aktivnosti vidljivosti programa
  • Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice.

CILJANA GRUPA:

Umirovljenici, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom i kronični bolesnici  s područja Koprivničko-križevačke županije, koje su riziku su od siromaštva i socijalne isključenosti jer žive u samačkim ili višečlanim kućanstvima starijih osoba, imaju niska primanja i lošijeg su zdravstvenog stanja, zbog čega su ograničeni u ostvarivanju svojih prava i zadovoljavanju potreba.