PROGRAM „HALO POMOĆ ZA STARIJE OSOBE“

 

Nositelj: Klub za starije osobe „Mariška“

 

Partneri:     Koprivničko-križevačka županija

                        Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Hrvatski zavod za socijalni rad

CILJEVI:

Opći cilj Programa je razvoj i unaprjeđenje postojećih izvaninstitucijskih socijalnih usluga te uvođenje i razvoj novih, inovativnih socijalnih usluga koje trenutno nisu dostupne na području Koprivničko-križevačke županije.

 

Specifični ciljevi: prevencija i smanjenje socijalne isključenosti osoba starije životne dobi te poboljšanje kvalitete njihova života; povećanje dostupnosti socijalnih usluga, naročito u ruralnim područjima KKŽ; razvoj novih socijalnih usluga za starije osobe i osobe oboljele od demencije; pružanje usluga u domovima korisnika, podrška u prevladavanju samoće i izoliranost, doprinos povećanju samostalnosti i sigurnosti korisnika koji žive u vlastitom domu; poboljšanje kvalitete života obitelji koje skrbe o ovisnim članovima, pružanje podrške, informiranje i posredovanje u ostvarivanju prava, osiguranje pomoći u usklađivanju njihove radne i obiteljske uloge; osvješćivanje javnosti o problemima i potrebama starije populacije koje su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

KORISNICI PROGRAMA:

  • umirovljenici, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, kronični bolesnici, osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija, s područja Koprivničko-križevačke županije, koje su riziku su od siromaštva i socijalne isključenosti jer žive u samačkim ili višečlanim kućanstvima starijih osoba, imaju niska primanja i lošijeg su zdravstvenog stanja, zbog čega su ograničeni u ostvarivanju svojih prava i zadovoljavanju potreba.

AKTIVNOSTI:

  • Usluga halo pomoći (tele care) za starije i nemoćne osobe kroz alarmne uređaje i 24-satnu podršku putem alarmnog sustava, terenske obilaske u domu korisnika radi postavljanja socijalni uređaja, individualnog razgovora, savjetovanja i podrške;
  • Inovativne usluge, individualni i grupni rad kroz organiziranje integrirajućih radionica, grupa podrške i samopodrške za oboljele od demencije i članove obitelji te pružanje podrške kroz informiranje i savjetovanje, posredovanje u ostvarivanju prava i zadovoljenja potreba starijih osoba;
  • Edukativne aktivnosti – organiziranje edukacije za djelatnike i korisnike vezano uz korištenje alarmnih uređaja, organiziranje edukacija vezanih uz rano prepoznavanje Alzheimerove bolesti i drugih demencija te informiranja o toj temi,
  • Aktivnosti vidljivosti programa,
  • Upravljanje programom i administracija.

Vrijednost programa: 75.000,00 eura

 

Razdoblje provedbe: 1. lipnja  2023. godine – 31. svibnja 2026. godine

 

Ovaj Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

 

„Sadržaj ovog materijala u isključivoj je odgovornosti Kluba i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.“