Projekt „Dnevne aktivnosti za starije osobe“ financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a obuhvaća organiziranje i razvoj usluga dnevnih aktivnosti namijenjenih i prilagođenih starijim osobama, sa svrhom poticanja aktivnog starenja i povećanja njihove socijalne uključenosti u život lokalne zajednice. U sklopu projekta  se kontinuirano i prema tjednom rasporedu organiziraju različite aktivnosti sportsko-rekreativnog, kulturno-umjetničkog, edukativnog i društvenog karaktera, pod stručnim vodstvom i u suradnji s volonterima.

 

Isto tako,aktivnosti obuhvaćaju organiziranje i sudjelovanje na različitim manifestacijama i događanjima glazbeno-scenskog, sportskog, edukativnog i likovnog sadržaja.

 

Područje provedbe: Grad Koprivnica, općina Ferdinandovac, KKŽ

Nositelj: Klub za starije osobe „Mariška“

Partneri: Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica, Udruga „Hrvatska žena“ Ferdinandovac

 

Ciljnu skupinu čine sve starije osobe i umirovljenici s područja Koprivničko-križevačke županije.

Aktivnosti projekta

Sportsko-rekreativne aktivnosti, kreativne radionice i radionice ručnog rada, kulturne aktivnosti – literarna grupa, dramska grupa, projekcije filmova, pjevački zbor, vokalno-instrumentalni sastav, književni susreti, edukacijske i informativne aktivnosti (tečaj engleskog jezika, informatičke i facebook radionice, predavanja…)