Projekt „Ruka podrške“ provodi se u sklopu Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ , koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Nositelj: Klub za starije osobe „Mariška“

Partneri: Grad Koprivnica, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci, Centar za socijalnu skrb Koprivnica

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Razdoblje provedbe: 30.05.2018. – 30.11.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 4.978.646,23 kn bespovratnih sredstava

Lokacija projekta: Koprivničko-križevačka županija, grad Koprivnica

Web stranica projekta: ruka-podrske.hr

Cilj je projekta unaprijediti mogućnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja na području grada Koprivnice i prigradskih naselja u svrhu podrške i potpore starijim osobama.

Ciljna skupina: 30 nezaposlenih žena s područja grada Koprivnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a

Krajnji korisnici: starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju

Aktivnosti projekta:

  • Obrazovanje i stručno osposobljavanje članica ciljne skupine za njegovateljice
  • Zapošljavanje 30 žena na razdoblje od 24 mjeseci u svrhu pružanja podrške i pomoći starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
  • Uključivanje i osiguranje pomoći i podrške za najmanje 120 krajnjih korisnika u njihovim domovima

USLUGE KOJE SE OSIGURAVAJU KORISNICIMA:

  • Pomoć i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti u njihovom domu (dostava namirnica, priprema obroka u kućanstvima korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, briga o higijeni korisnika, pomoć pri kupanju, njega polupokretne ili nepokretne osobe)
  • Pomoć i podrška u socijalnoj integraciji,  posredovanje u ostvarivanju raznih prava korisnika (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl., pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima korisnika;posredovanje s različitim institucijama u svrhu ostvarenja prava korisnika)