ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Na temelju čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Klub za starije osobe „Mariška“ sa sjedištem u Koprivnici, Trg Eugena Kumičića 17, OIB:87707512563, kao Voditelj obrade, pruža vam sljedeće

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA POSJETITELJA WEB STRANICE
KOJI PUTEM KONTAKT OBRASCA KONTAKTIRAJU KLUB ZA STARIJE OSOBE „MARIŠKA“  www.klub-mariska.hr

Voditelj obrade osobnih podataka: Klub za starije osobe „Mariška“, Trg Eugena Kumičića 17, Koprivnica, broj telefona: 048 250 214.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podatka: Marko Gregur, Trg Eugena Kumičića 17, Koprivnica; tel: 048/ 250 214, e-mail: info@klub-mariska.hr

Svrha obrade vaših osobnih podataka: Obrada zahtjeva/upita poslanog putem online kontakt formulara.

Pravna osnova obrade vaših osobnih podataka: Privola.

Primatelj osobnih podataka: Klub za starije osobe „,Mariška“

Klub za starije osobe „Mariška“ kao Voditelj obrade osobnih podataka ovime vas obavještava da kao ispitanik imate pravo zatražiti pristup vašim osobnim podacima i ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade vaših osobnih podataka, na ulaganje prigovora na obradu takvih te na prenosivost podataka. Osim toga, imate pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da postoji povreda obrade vaših osobnih podataka.

Pružanje vaših osobnih podataka: imena i e-mail adrese nužno je za slanje upita putem formulara koji se nalazi na ovoj web stranici, tako da postavljanje upita Voditelju obrade putem online formulara neće biti moguće ako ne pružite Voditelju obrade navedene osobne podatke.

 

Privola za obradu vaših osobnih podataka

Odabirom „kvačice“ u formularu koja se nalazi na web adresi https://klub-mariska.hr/kontakt  dajem privolu Klubu za starije osobe „Mariška“ sa sjedištem u Koprivnici, Trg Eugena Kumičića 17, OIB:87707512563  (u nastavku: voditelj obrade) da prikuplja moje osobne podatke – ime i e-mail adresu (u nastavku: osobni podaci), te da ih obrađuje na način da mi putem moje e-mail adrese odgovori na upit koji sam postavio putem kontakt forme.

Osobni podaci mogu se koristiti samo u svrhu odgovora na moj upit.

Mojim osobnim podacima pristup mogu imati samo ovlaštene osobe Voditelja obrade zadužene za odgovor na upite posjetitelja web stranice, i to samo u svrhu koja je gore navedena.

Voditelj obrade poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka će brisati moje osobne podatke protekom 30 dana od dana nakon što zaprimim odgovor na svoj upit.

Ovu privolu dajem dobrovoljno, te potvrđujem da sam upoznat kako u bilo koje vrijeme mogu povući ovu privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također sam upoznat da sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, te zaprimiti presliku osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju brade.

Ovime potvrđujem da sam od strane Voditelja obrade upoznat kako putem e-maila: info@klub-mariska.hr  mogu zatražiti pravo na pristup osobnim podacima koji se obrađuju, brisanje te nadopunu ili ispravak istih.

Upoznat sam da u vezi povrede svojih prava mogu podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, Tel. 01 4609-000, Fax. 01 4609-099 , E-mail: azop@azop.hr, Web: www.azop.hr.