NAZIV PROJEKTA: „Ruka podrške“

NAZIV PROGRAMA/NATJEČAJA: “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” UP..02.1.1.16, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

NOSITELJ PROJEKTA: Klub za starije osobe „Mariška“

PARTNERI: Grad Koprivnica, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci, Hrvatski zavod za socijalni rad Područni ured  Koprivnica

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.482.740,00  KN/ 196.793,42 EUR

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA1.482.740,00  KN/ 196.793,42 EUR , Europski socijalni fond

TRAJANJE PROJEKTA: 8 mjeseci, od 1.01.2023. godine do 1.09.2023. godine

WEB STRANICA PROJEKTA: ruka-podrske.hr

CILJEVI PROJEKTA

  • unaprjeđenje radnog potencijala teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, u svrhu ublažavanja rizika od siromaštva i poboljšanja položaja na tržištu rada
  • unaprjeđenje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika – starijih i nemoćnih osoba u njihovom vlastitom domu, u svrhu sprečavanja nepotrebne institucionalizacije

Aktivnosti projekta:

AKTIVNOSTI PROJEKTA – DETALJAN OPIS / OČEKIVANI REZULTATI:

  • zapošljavanje 30 žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici

OPIS AKTIVNOSTI:

  • zapošljavanje 30 žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, u svrhu pružanja podrške i potpore starijim i nemoćnim osobama na području grada Koprivnice i prigradskih naselja te općine Sokolovac na razdoblje od 6 mjeseci;
  • osnaživanje i koordinacija rada žena na pružanju podrške i potpore;
  • uključivanje i osiguranje usluga podrške i potpore za 180 krajnjih korisnika – starijih i nemoćnih osoba u njihovom domu;
  • upravljanje projektnim aktivnostima i administracija.

USLUGE KOJE SE OSIGURAVAJU KORISNICIMA:

  • Pomoć i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti u njihovom domu (dostava namirnica, priprema obroka u kućanstvima korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, briga o higijeni korisnika, pomoć pri kupanju, njega polupokretne ili nepokretne osobe)
  • Pomoć i podrška u socijalnoj integraciji,  posredovanje u ostvarivanju raznih prava korisnika (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl., pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima korisnika; posredovanje s različitim institucijama u svrhu ostvarenja prava korisnika

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Kluba za starije osobe “Mariška”