Član Kluba može biti svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba koja to želi i prihvaća ciljeve Kluba te druge odredbe Statuta Kluba.

Članstvo u Klubu može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovni članovi

Mogu biti sve osobe starije od 50 godina koje su u mirovini, odnosno starije osobe (65 godina i više). Član Kluba postaje se upisom u evidenciju članova Kluba (temeljem dokaza o ispunjenju uvjeta dob i/ili status umirovljenika)  i uplatom godišnje članarine (za redovne članove),te izdavanjem članske iskaznice kojom se dokazuje članstvo u Klubu i koju je potrebno svake godine produljiti.

Pridruženi članovi

Mogu biti fizičke i pravne osobe koje su profesionalno ili humanitarno zainteresirane za rad Kluba ili pružanje pomoći članovima Kluba. Pridruženim članom postaje se upisom u evidenciju članova Kluba, temeljem iskazanog interesa za učlanjenjem.

Počasni članovi

Mogu biti fizičke i pravne osobe koje su svojim djelovanjem pridonijele ostvarivanju ciljeva Kluba, a imenuje ih Skupština na prijedlog Upravnog odbora ili predsjednika Kluba.