Opća Skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990. proglasila je 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba, ističući značenje iskoristivog potencijala izrazito rastućeg svjetskog starijeg stanovništva i važnost promicanja razvoja društva za sve dobi.

Prije 75 godina Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Opću deklaraciju o ljudskim pravima, dokument koji utvrđuje temeljna ljudska prava koja bi trebala biti univerzalno zaštićena.

U znak sjećanja i priznanja važnosti Opće deklaracije o ljudskim pravima, ove godine je obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba usredotočeno na temu “Ispunjavanje obećanja Opće deklaracije o ljudskim pravima za starije osobe: kroz generacije”.

U središtu pozornosti su sve starije osobe koje u potpunosti trebaju uživati ​​svoja ljudska prava i temeljne slobode. Briga za starije osobe treba biti odgovornost čitavog društva jer utječe na cjelokupni razvoj društva i gospodarski sustav što se u konačnici preslikava i na mikro razinu – obitelj i lokanu zajednicu.

Također se naglašava i potreba za ostvarenjem društva svih generacija i služi kao podsjetnik na značajnu ulogu koju starije osobe imaju u suočavanju s globalnim izazovima i pridonošenju njihovim rješenjima svojom otpornošću i snagom.

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba navodimo odabrana načela Ujedinjenih naroda o skrbi za starije ljude kako bi se osiguralo unapređenje zaštite zdravlja starijih i poboljšanje kvalitete njihovog življenja.

Starijim ljudima trebalo bi omogućiti:

 • dostupnost primjerene zdravstvene i socijalne skrbi, gerontološke i gerijatrijske zaštite zdravlja starijih, sigurnog okoliša, osiguranje dohotka, obiteljske podrške i potpore zajednice, te kroz samopomoć;
 • pravo na rad ili pristup drugim aktivnostima kojima bi se osigurao dohodak;
 • mogućnost sudjelovanja u odlučivanju kada i prema kojem rasporedu će ići u mirovinu ovisno o funkcionalnoj sposobnosti i osiguranjem produljenja radnog vijeka;
 • pristup odgovarajućim obrazovnim programima i programima obuke za stjecanje različitih novih vještina i znanja;
 • život u sigurnoj sredini koja se može prilagoditi osobnim potrebama, zdravstvenim i socijalnim u odnosu na funkcionalnu sposobnost starije osobe;
 • život u vlastitom domu što je duže moguće, što diktira razvoj izvaninstitucijske skrbi za starije, a kada nastupi bolesno starenje nužno je osigurati gerijatrijsku zdravstvenu njegu;
 • osiguranje aktivnog zdravog starenja i unapređenja kvalitete življenja te osiguranje prava starijih;
 • imati neometan pristup zdravstvenoj skrbi koja će im omogućiti održavanje i postizanje najbolje moguće razine tjelesnoga, društvenog i emotivnog blagostanja, te spriječiti ili odgoditi početak bolesti;
 • imati pristup socijalnim i zakonodavnim službama zbog poboljšanja samostalnosti, zaštite i skrbi;
 • moći koristiti odgovarajuće razine institucionalizirane skrbi kojom bi im se osigurala zaštita, rehabilitacija te socijalni i društveni poticaji u humanoj i sigurnoj sredini;
 • moći ostvariti ljudska prava i temeljne slobode tijekom boravka u bilo kakvoj ustanovi za skrb, liječenje ili prihvat starijih ljudi, uključujući cjelovito poštivanje njihovih vjerovanja, dostojanstva, potreba i privatnosti, kao i prava na odlučivanje o vlastitoj skrbi i kvaliteti življenja;
 • imati mogućnost ostvarenja cjelovita razvitka vlastitih potencijala;
 • imati pristup obrazovnim, kulturnim, duhovnim i rekreacijskim sredstvima društva u kojem žive;
 • moći dostojanstveno i sigurno živjeti te biti zaštićeni od izrabljivanja i tjelesnog i duševnog zlostavljanja;
 • biti sigurni da će se s njima postupati pošteno bez obzira na dob, rasnu ili etničku pripadnost, invaliditet ili drugi status.

Međunarodni dan starijih osoba ima za cilj podizanje svijesti o utjecaju starenja stanovništva i potrebi da se osigura dostojanstveno starenje pojedincima, kako bi i dalje mogli sudjelovati u društvu kao građani s punim pravima.

Stariji su integralni dio zajednice u kojoj aktivnim uključivanjem žive, rade i stvaraju te u tom duhu čestitamo svim osobama treće životne dobi, svim umirovljenicama i umirovljenicima Međunarodni dan starijih osoba i želimo Vam svima dobro zdravlje i puno lijepih trenutaka ispunjenih srećom i zadovoljstvom!

Comments are disabled.