Podaci:

Klub za starije osobe „Mariška“

Trg Eugena Kumičića 17

48 000 Koprivnica

OIB: 87707512563

MB: 01659782

IBAN: HR4623860021100520993

Kontakti:

Telefon: 048/250-214

Računovodstvo: 048/250-214

E-mail adresa: info@klub-mariska.hr

Više informacija o EU fondovimna na www.esf.hr i na www.strukturnifondovi.hr