Klub za starije osobe „Mariška“, Trg Eugena Kumičića 17, 48000 Koprivnica u okviru projekta „Ruka podrške“ Kodni broj: SF.3.4.11.01.0334, u sklopu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ koji se sufinancira iz ESF+ objavljuje

 

TRAJNI JAVNI POZIV

za iskaz interesa radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti projekta „Ruka podrške“ za razdoblje provedbe od 01.03.2024.-28.02.2027.

 

Kao korisnici mogu se prijaviti slijedeće osobe:

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)

  • koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i čiji mjesečni prihodi:

– za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine* za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i

  • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

*Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 820,00 eura (podatci za siječanj/ isplata u veljači 2024.)

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina)

  • koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i
  • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
  • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
  • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Sve obrasce za prijavu na poziv moguće je preuzeti na Internet stranicama Kluba za starije osobe „Mariška“ https://klub-mariska.hr/  i https://ruka-podrske.hr/ , stranici Grada Koprivnice https://koprivnica.hr/ te u prostorima Kluba na adresi Trg Eugena Kumičića 17, 48000 Koprivnica.

 

Za dodatne informacije obratite se na broj telefona 048/250-214 ili na e-mail: info@klub-mariska.hr

 

Ovaj projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda plus i dio je bespovratnih sredstava za postizanje ekonomske i socijalne kohezije unutar Europske unije.
Više o EU fondovima na https://fondovieu.gov.hr/ i https://esf.hr/esfplus

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost udruge Klub za starije osobe „Mariška“

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

 

Javni-poziv-za-iskaz-interesa

Obrazac-prijave-na-javni-poziv-za-iskaz-interesa

SF.3.4.11.01.0334_Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

ZAZELI-punomoć

SF.3.4.11.01.0334_Naputak za provjeru pripadnosti ciljanoj skupini

Comments are disabled.