Od 1. ožujka 2024. godine započela je četvrta faza provedbe projekta “Ruka podrške” Kodni broj: SF.3.4.11.01.0334, u sklopu Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda plus, u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Nositelj: Klub za starije osobe „Mariška“

Partner: Grad Koprivnica

Nadležna tijela:  Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kao Posredničko tijelo razine 1,

Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2

 

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Razdoblje provedbe: 01.03.2024.- 01.03.2027.

Ukupna vrijednost projekta: 1.122.000,00 eura bespovratnih sredstava

Sufinanciranje projekta:  Europski socijalni fond plus 85% i Državni proračun Republike Hrvatske 15%

Lokacija projekta: Koprivničko-križevačka županija, grad Koprivnica, općina Sokolovac

Ciljevi projekta:

–           povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi,

–           pružanje potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

 

Aktivnosti projekta:

 • Pružanje usluge podrške i potpore uz nabavu i podjelu paketa potrepština za najmanje 132 krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba s invaliditetom na području grada Koprivnice i općine Sokolovac tijekom 34 mjeseci provedbe projekta
 • Zapošljavanje 22 pružatelja usluga tijekom 34 mjeseci provedbe projekta
 • Praćenje i kontrola izvršenih usluga
 • Komunikacija i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

 

 

Ciljana skupina:

 • Osobe starije od 65 godina
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina),
 • čiji mjesečni prihodi:

– za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine* za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i

 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 • Odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina)
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

 

Usluge koje se osiguravaju korisnicima:

 • Organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka i/ili nabavi hrane)
 • Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 • Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
 • Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

 

Kontakt podaci: Klub za starije osobe „Mariška“

Trg Eugena Kumičića 17, 48000 Koprivnica

Tel: 048/250-214

e-mail: info@klub-mariska.hr

web stranice: https://klub-mariska.hr/, https://ruka-podrske.hr/

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost udruge Klub za starije osobe „Mariška“

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Comments are disabled.